Har du et mål?

Noe du vil oppnå, eller noe du vil forhindre? De aller fleste av oss tenker bedre og sanser mer, når vi får lov til å bevege oss. Det trenger ikke være mer enn en klassisk norsk fottur, på sti eller vei.

Mitt fokus er på ressurser, og finner de derfor lett hos andre. Det har båret mye av mitt virke som leder for døgnbemannet habiliteringstilbud, åpen soning, medlem av regjeringens kriminalitetsforebyggende råd, og nå som stifinner i Rett Kjøl.

Denne effektive samtaleformen skal raskest mulig finne dine målsettinger, eliminere dine utfordringer og legge en plan som fungerer for deg og dine.

Bare et tips til slutt: Folk har sagt opp jobber, flyttet, funnet inn og ut av forhold, og endret oppfatning av egne barn, etter en, eller noen få slike samtaler. Endring er det eneste konstante og vær gjerne innstilt på endring, om vi skal ut på tur i lag.

Ta kontakt. Det fordrer ikke mer enn tiden din, så finner vi greit ut av vinkelen på din sti:

+47 975 36 103   sigurd.schultz@gmail.com

For priser – klikk.