Walk & Talk:

Posted by on Mar 2, 2015 in | No Comments

“Det tilbudet du gir syns jeg er helt fantastisk. Det er et viktig og nødvendig alternativ til det ordinære hjelpeapparatet.”

Samtalepartner